Увеличаването на количеството дистанционни сътрудници води до снижаване на безопасността

Увеличаването на количеството дистанционни сътрудници води до снижаване на безопасността на данните
7 Август 2011

Увеличаването на количеството дистанционни сътрудници води до снижаване на безопасността на данните

// Antivirusni.BG // Администраторите на системи за мрежова безопасност очакват съществено увеличаване на броя на потребителите в мрежите през следващата година. При това 54% от запитаните очакват особено значително увеличаване на броя на работещите дистанционно. Изследването, направено от компания Check Point показва, че с ръста на мащаба на организацията обема от задачи пред системните администратори се увеличава, особено в областта на защитата на мобилните данни и усложняването на  ИТ-инфраструктурата. Основни проблемни моменти за администраторите са загубата на данни, усложняването на администрирането на ползващите, загуба или кражба на оборудване, а също така използване от сътрудниците на не доверени безпроводни точки за достъп до Интернет.

«Използването на мобилни компютри и повсеместната компютъризация на потребителската сфера — вече не е новост, а образ на живот в много компании, сътрудниците и подизпълнителите е нужен разширен достъп до делови приложения и данни — както от корпоративни, така и от лични устройства, — казва Бен Хуши, вице-президент от Check Point Software Technologies, куриращ направление клиентски решения. — Доста организации нямат определена политика за безопасно използване на лични мобилни компютри и смартфони на работното място. Тези слаби места трябва да се отстраняват чрез комбинирано използване на технологии и обучаване на сътрудници и, следователно, повишаване на нивото на защита на мобилните данни».

Според резултатите от анкетата над 220 администратори на системи за компютърна безопасност по севта, 64% от анкетираните се опасяват, че ръста на количеството дистанционно сътрудници ще доведе до снижаване на безопасността на мобилните данни. Едновременно с това, независимо от постоянния ръст на дистанционните сътрудници, 70% от анкетираните са признали, че те не използват шифроване на данни за защита на своите работни мобилни компютри, а в 87% от организациите не се извършва шифроване на USB-носителите или портативните медиа-устройства. Като следствие от това, повечето компании потенциално са уязвими по отношение на неавторизиран достъп до техните мрежи от откраднати или изгубени мобилни устройства.

Едновременно с това, по света се очаква ръст на броя на работещите дистанционно сътрудници, 52% от анкетираните са съобщили, че ползват VPN-клиенти на мобилните компютри и в близко време смятат да въведат шифровани хард дискове (23%), шифровани USB-устройства (20%), а 17% от анкетираните — да инсталират системи за предотвратяване на изтичане на данни (DLP). Освен това, 54% от компаниите в близките две години планират да преминат към операционна система Windows 7 от други Microsoft ОС. В цяло, компаниите планират да унифицират политиката по безопасност на клиентските устройства и да осигурят инсталация на нови системи с най-последните обновявания с цел осигуряване на безопасността.

Изследването на Check Point също така показва, че организациите прибягват до услугите на средно девет различни доставчици на системи за безопасност за защита на своята инфраструктура и клиентски устройства, което затруднява управлението на политиката на безопасност, особено за компании с количество сътрудници над 500. Съчетаването на над десет различни решения за безопасност води до разрастване на инфраструктурата и поява на слаби места в системите за безопасност.

Източник: cybersecurity.ru

Сканирай файл онлайн с Metascan!

Премахни антивирус с AppRemover!Заради GDPR всички данни на абонати са премахнати, а абонирането на нови е спряно!

Не е намерено рубрики за абонамент.