Вътрешното министерство на САЩ пусна инструмент за оценка на сигурността на мрежата

Вътрешното министерство на САЩ пусна инструмент за оценка на сигурността на мрежата
30 Септември 2011

Вътрешното министерство на САЩ пусна инструмент за оценка на сигурността на мрежата

// Antivirusni.BG //  - Cyber Security ECyber Security Evaluation Tool (CSET) е продукт на Министерството на националната сигурност на САЩ (DHS), той е предназначен да помогне на организациите да защитават своите основни активи в мрежата. Този продукт е разработен в рамките на Националния отдел за киберсигурност (ДНСК) от експерти по мрежова сигурност, в сътрудничество с Националния институт за стандарти и технологии. Този инструмент предоставя на потребителите систематичен и повтаряем подход за оценка на сигурността на техните мрежи. Тя включва общи и специфични въпроси, свързани с всички ИТ системи и системи за производствен контрол.

Този инструмент е достъпен за сваляне и програмата предлага безплатно обучение и подкрепа за организациите, участващи в управлението на мрежи, които са признати от средствата за управление е от жизненоважно значение за икономиката на страната и сигурността.

CSET - е десктоп приложение, предназначено е да води потребителите стъпка по стъпка през процеса на оценяване на съответствието със защитата на техните системи за контрол и IT-мрежи, признати стандарти в индустрията. В работата на CSET, приоритетен е списъка с препоръки за подобряване сигурността на мрежата в организациите. Инструментът използва препоръките от база данни със стандарти, системи и стандарти за сигурност на мрежата. Всяка препоръка е свързана с поредица от действия, които могат да бъдат използвани за подобряване на контрола на сигурността.

CSET е проектиран за лесно инсталиране и използване на лаптопи и десктопи. Той включва набор от стандарти на разположение от организации, като NIST (Национален институт за стандарти и технологии), NERC (Северноамерикански Институт за надеждност на електричеството), ISO (Международната организация по стандартизация), DoD (министерството на отбраната на САЩ) и др.

Когато потребителят избере един или повече стандарти, CSET предлага широка гама от въпроси. Отговорите на тези въпроси, след това в сравнение с отговорите от избраното ниво на гаранции за сигурност се използват за да се създаде подробен доклад, който да посочи областите за потенциално усъвършенстване. CSET осигурява отлично средство за самооценка на нивото на системите за управление на сигурността.

Източник: xakep.ru

Сканирай файл онлайн с Metascan!

Премахни антивирус с AppRemover!Заради GDPR всички данни на абонати са премахнати, а абонирането на нови е спряно!

Не е намерено рубрики за абонамент.